Chiến lược truyền thôngKiến thức

Idea quan trọng nhưng thành công lại được quyết định bởi execution